Novinky

Ensemble Ricercata koncertuje Pod Pyramídou

Ensemble Ricercata

Cyklus koncertov Ensemble Ricercata v Slovenskom rozhlase píše už svoj ôsmy ročník. V sobotný večer 16. októbra 2021 ho zahájil otvárací koncert. Zaujíma vás aký bol alebo čo ponúka tento ročník?

Jeseň so zoskupením Ensemble Ricercata pokračuje už tradične aj v bratislavskej budove Slovenského rozhlasu. Ako ináč, cyklom koncertov vo Veľkom koncertnom štúdiu. Ten otvárací sa uskutočnil túto sobotu večer. A my sme boli pritom.

Ensemble Ricercata

Má svoju tradíciu

Cyklus koncertov Ensemble Ricercata v Slovenskom rozhlase má svoju tradíciu. Jeho organizátorom je už ôsmy rok občianske združenie InMusic venujúce sa veľmi zaujímavým umeleckým a hudobno-edukačným aktivitám. A opäť v spolupráci s verejnoprávnou RTVS – Rádiom Devín. Býva tiež súčasťou Hudobnej dielne, hudobno-edukačnej relácie Rádia Devín, a tak tomu bude aj teraz.

Tento ročník koncertov Pod Pyramídou mal priniesť tri koncerty a svetovo-slovenské premiéry. Prečo mal a aké zmeny nastali ? 

Na koncerte vystúpili slovenský Leonard Bernstein a popredný slovenský klarinetista

Sobotňajší koncert Pod Pyramídou otvorilo svojím vystúpením vo Veľkom koncertnom štúdiu duo z radov stálych členov ansámblu – Ronald Šebesta (klarinet) a Ivan Šiller (klavír).

Ronald Šebesta
Klarinetista Ronald Šebesta. Foto: Martin Hruboš, InMusic/Facebook

Ako sólistu večera sme si mohli vypočuť prvého klarinetistu v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu v Bratislave, Ronalda Šebestu. Patrí k popredným slovenským klarinetistom a stáleho hráča vystupujúceho Ensemble Ricercata. Pôsobí ako učiteľ hry na klarinete a komornej hudby na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Spolu s ďalším interpretom večera, Ivanom Šillerom, patrí k zakladateľom súboru pre súčasnú hudbu VENI ensemble. Taktiež je zakladateľom Lotz Trio – tria basetových rohov.

Koncertného klaviristu, pedagóga a slovenského Bernsteina, Ivana Šillera, netreba zvlášť predstavovať. Je spoluzakladateľom združenia InMusic, umeleckých telies ako VENI ensemble, Ensemble Ricercata či Cluster ensemble. Stal sa umeleckým riaditeľom slovenskej sekcie Superar Slovakia. Predsedá slovenskej sekcii Medzinárodnej spoločnosti pre súčasnú tvorbu (ISCM). Pravidelne organizuje početné hudobno-edukačné projekty, festivaly ako Festival Piano Days 2021 či koncertné cykly. V roku 2014 ocenili ním organizovaný ISCM World New Music Days. Interpretačne sa podieľal na albumoch Cluster ensemble, za ktoré  získal nominácie na Radio_Head Awards či Krištáľové krídlo. Svoj debutový sólo Lasciar sonare vydal v roku 2018 a premenil ho na nomináciu v kategórii klasická hudba Radio_Head Awards 2020.

Ivan Šiller
Koncertný klavirista a organizátor hudobno-edukačných projektov Ivan Šiller. Foto: Martin Hruboš, InMusic/Facebook

Skladby z koncertu obohatili rozhlasový archív

Na úvod zaznel kratučký príhovor redaktora Rádia Devín a hosťujúceho člena Ensemble Ricercata, klaviristu a skladateľa Tomáša Boroša. Dozvedeli sme sa, že vďaka výnimočnej dramaturgii poslúžil koncert na obohatenie aj tak rozmanitého a obšírneho rozhlasového archívu. Rovnako aj o organizačnej zmene, ale ešte vás nechám chvíľku v napätí…

Na sobotný večer si pre prítomné obecenstvo (a pre rozhlasový archív) vybrala vystupujúca dvojica – Ivan Šiller a Ronald Šebesta veľmi zaujímavú a jedinečnú koncertnú dramaturgiu. Na programe večera boli u nás pomerne neznáme, no hodnotné diela trojice svetoznámych skladateľov avantgardy.

Etuda v znamení kontrastov

Úvodom zaznela klavírna etuda nemecko-argentínskeho skladateľa Mauricia Kagela (1931 – 2008), An Tasten (1977), ktorá pred pár dňami odznela aj v Ružomberku. Patrí k najdôležitejším dielam skladateľa. Ponorili sme sa do oceánu kontrastov rytmu, polôh, zmien štýlu, dynamiky a  nálad. Vytvára zvukovo-vizuálne prvky a mimohudobné kontexty. Napriek protikladom stojí na kompaktnej harmónii zvukovosti akordických útvarov, ale prítomná je aj progresívnosť spočívajúca na premenlivosti tonálnych centier.

Ensemble Ricercata
Ivan Šiller počas hrania etudy An Tasten. Foto: autorka

Ivan Šiller patrí medzi skúsených, technicky mimoriadne zručných  a interpretačne vyzretých klaviristov. Vychutnával si technické pasáže a na skvelom nástroji známej firmy Steinway dotiahol Kagelovu An Taste do dokonalosti.

Kagel v tejto etude kladie na interpreta nemalé technické požiadavky, ktoré súvisia práve s protikladmi. Hoci An Tasten začína v duchu minimalizmu, preň typickú pravidelnosť a priebeh narúšajú statické akordy. S cieľom vytvoriť dramatické pnutie slúži skladateľovi dynamická gradácia zachádzajúca až k limitom nástroja.

Prvý interpret večera,  Ivan Šiller, patrí medzi skúsených, technicky mimoriadne zručných a interpretačne vyzretých klaviristov. Mechanické, pokojne pôsobiace pasáže pretkané rýchlejšími, dramatickejšími, by mohli neskúsených interpretov zviesť k strate pozornosti. Pri Ivanovi Šillerovi sme videli, že má pod kontrolou rytmus a ani v „nudnejších“ pasážach nestráca hráčsku ostražitosť. Vychutnával si technické pasáže. Kontrasty rytmu, nálad či kreovanie dynamiky dotiahol na skvelom nástroji známej firmy Steinway do dokonalosti. V jeho podaní sme počuli jednu z najlepších interpretácií tejto etudy.

Koncert i večer objavov

Ďalšie dve skladby už boli v interpretácii oboch účinkujúcich. Prv než program koncertu pokročil, pristúpil k mikrofónu klarinetista Ronald Šebesta. Podelil sa s nami o zaujímavé informácie. O tom, že nasledujúce hudobné „kúsky“ objavili v archíve Hudobného fondu ešte pred rokmi. A teraz sa k ním vrátili. Podnetom na ich zaradenie do dramaturgie koncertu bolo ich uvedenie Danielom Matejom, spolupracovníkom a kamarátom účinkujúceho dua na festivale Expozice nové hudby.

Zhudobnený zverokruh

V začatom duchu hudobnej avantgardy s prvkami experimentu pokračoval program sobotného koncertu. Vypočuli sme si zaujímavú kompozíciu významného predstaviteľa povojnovej avantgardy a priekopníka tzv. totálneho serializmu, Karlheinza Stockhausena (1928 – 2007). Stockhausena fascinovali pravidlá a prvky elektronickej hudby. Aj v cykle Tierkreis (Zverokruh, 1974) prejavil lásku k pravidlám a poriadku. Každá časť cyklu prislúcha jednému znameniu, ktoré sa snaží individuálne na konkrétnom rade tónov hudobne charakterizovať a náležitými hudobnými prostriedkami zvizuálniť. Kompaktnosť zabezpečil striedaním tempa a nálad, rozumne zvolenými tónovými radmi založenými na chromatickej sérii a vzájomnou previazanosťou sólového hlasu so sprievodom či melodické variácie. Hoci pripúšťa improvizačné variácie je dynamika skôr v úzadí. Časté sú zmeny artikulácie či bohatá ornamentika. Dôraz kladie na rytmus a variácie – dynamické, melodické i rytmické, a tým je interpretačnou výzvou.

Radnica, Kolín nad Rýnom
Radničná veža v Kolíne nad Rýnom. Jej zvonkohru denne rozozvučí Stockhausenov Zverokruh. Foto: Wikimedia

Zverokruh uviedli ako súčasť rozprávkového hudobno-dramatického diela Musik im Bauch (Hudba v bruchu – podľa hier so svojou dcérou) či ako hudobný „podmaz“ luxusných hracích skriniek. A mimochodom, zvonkohra veži v Kolíne nad Rýnom sa už od júla 2009 každý deň rozozvučí súčasnému znameniu zodpovedajúcou skladbou z dvanástky skladieb cyklu Zverokruh. Stockhausen pretavil svoje dielo Zverokruh aj do svojej komornej opery Sirius.

Na koncerte v Bratislave: rok od Váh k Váham

Hoci existuje viacero verzií tohto cyklu, počas otváracieho koncertu 8. ročníka Ensemble Ricercata v Slovenskom rozhlase sme si vypočuli dielo v úprave klavír s klarinetom (1981). Vďaka rozsahu, farbe a zvukovosti klarinetu pôsobil cyklus osviežujúcim a hravým dojmom. Interpreti sa rozhodli splniť želanie skladateľa – prispôsobiť začiatok a koniec aktuálnemu znameniu horoskopu, aby sa kruh uzavrel. A tak sme začali a vlastne aj končili znamením Váh. V podaní oboch interpretov večera išlo o zaujímavé, netypické stvárnenie horoskopu plné zvukomalebnosti, sviežosti, hravosti, v intenciách serializmu a pod vplyvom elektroniky.

Klavirista Ivan Šiller sprevádzajúc klarinetistu sa predviedol ako rovnocenný partner i opora. Tiež Ronald Šebesta dokázal kvalitu svojho interpretačného umenia. Hoci pre dynamiku nie je miesto, zdôrazňuje rytmus. Dokonalé rytmické cítenie, frázovanie a zrkadlenie nálad a kontrastov boli  u oboch interpretov na veľmi vysokej úrovni. Pre mnohých z nás bol Stockhausenov Zverokruh hudobným objavom.

Koncert ponúkol aj výpravu za krásami Islandu

Poslednou na programe bola krása islandskej hudby inšpirovanej už tradične domácim folklórom, prírodnou scenériou. V prípade islandského skladateľa Hilmara Thórdarsona (1960) aj jeho láskou k elektronickej hudbe. Svoju Skladbu pre klarinet a klavír (Verk fyrir klarinett og píanó, 1983)  odel do šiat hravosti a kontrastov. V nej sa striedali a vzájomne dopĺňali dva dialektické svety: pohyblivé pasáže s ťahavými líniami, podfarbené nepokojným klavírom. Po iskrivom úvode rezkej burlesky nasledovala spevná melódia ústiaca do nepokojného úseku. V ďalšej časti sme boli svedkami iného prístupu k hre. Zapojili sa do nej struny klavíra skoro na spôsob sláčikového nástroja. Zvukovo excelente ladili s farebnosťou klarinetu. Do tretice aj tu prejavili obaja interpreti dokonalú súhru, schopnosť sólovej hry i hry v duu. Po interpretačnej i technickej stránke prejavili  svoju vyspelosť, virtuozitu, cit pre ornamentiku, rytmus, dynamiku a prirodzenú gradáciu.

Ensemble Ricercata
Ronald Šebesta (klarinet) a Ivan Šiller (klavír) počas Thordarsonovej Skladby pre klarinet a klavír. Foto: autorka

Koncert je prínos pre publikum i deti

Koncertná dramaturgia bola pre publikum  nielen veľmi zaujímavá ale aj prínosná. Pomohla objavovať neznáme diela, čím celkom zodpovedala duchu Ensemble Ricercata podľa talianskeho slova „ricercare“ – objavovať. Svoj prínos bude mať aj pre detských poslucháčov relácie Hudobná dielňa Rádia Devín. Cieľ priblížiť málo známe diela dospelému poslucháčovi vo Veľkom koncertnom štúdiu mal hudobno-edukačný efekt.

Aj ďalšie koncerty budú veľmi zaujímavé a prínosné. A tu sa už dostávame k na začiatku avizovanej informácii.  Klavírny recitál Ivana Šillera s tvorbou Juraja Beneša pre klavír mal byť podľa pôvodných plánov 30. októbra. V pôvodnom termíne si ho síce nevypočujeme, no neprídeme oň. Organizátori sa ho rozhodli presunúť na 27. novembra 2021. Vtedy zaznejú oba koncerty. Odložený recitál s tvorbou Juraja Beneša i záverečný koncert s plánovanými svetovými (a zároveň aj slovenskými) premiérami. Je sa na čo tešiť!

2 thoughts on “Ensemble Ricercata koncertuje Pod Pyramídou

Comments are closed.

Divadlo Jána Palárika
Community Culture Divadlo Festivaly News PR

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 sa začína už čoskoro

Festivalový prírastok Teen Theatre Fest 2024 ovládne Trnavu už čoskoro. Ponúkne osmičku inscenácií špičkových divadiel i pestrý sprievodný program.

Read More
bratislavská Reduta 2023 / Slovenská filharmónia
Culture Eventy News PR

V Redute sa uskutoční11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete už dnes

Už v septembri sa v Slovenskej filharmónii uskutoční 11. medzinárodná klavírna súťaž Johanna Nepomuka Hummela. Prihlásiť sa môžete do 15. júla 2024.

Read More
Alexander Fellmayer ako Mozart_Foto Petra Bošanská
Culture Hudba News Podujatia PR

Mozart pozýva deti do košickej filky

Mozart pozýva deti do košickej filky. Spoznajte spolu s deťmi život i dielo nesmrteľného skladateľa s košickými filharmonikmi a Gabrielom Rovňákom!

Read More
Translate »