Novinky

Tip na výstavu: Pečate v Univerzitnej knižnici

Tip na výstavu: Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach / Pečate v Univerzitnej knižnici /

Máme pre vás jeden tip na zaujímavú výstavu, ktorá určite poteší nejedného priaznivca histórie, heraldiky či sfragistiky. Je ňou výstava Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach. Nájdete ju v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na ceste spoznávania vás prostredníctvom pečatí vo svojich fondov prevedie Štátny archív v Bratislave. My sme si boli výstavu pozrieť tiež.

Tento článok však nebude výhradne len o výstave Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach. Pozrieme sa trochu na všeobecný kontext, ktorý by pred návštevou tejto výstavy iste mohol byť pozitívom, keďže výstava akoby predpokladala isté penzum vedomostí návštevníka. Na záver článku si čo-to povieme aj o výstave Štátneho archívu v Bratislave, ktorú si môžete pozrieť v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave do 10.2.2023. S nárastom potreby spísomňovania, vzrastala aj potreba verifikácie, identifikácie a ochrany písomnosti. Tak ako dnes na to slúžia digitálne pečate či pečiatky. Tie mali svojho predchodcu práve v pečatidlách a ich obraze, tým sú pečate. Vedecky ich skúma jedna z historických vied – sfragistika.

Pečate – historický, právny i kultúrny fenomén

Pečate mali resp. majú právnu, historickú i kultúrnu hodnotu. Podávajú informáciu o vydavateľovi písomnosti, majú verifikačnú úlohu i schopnosť vypovedať o charaktere písomnosti. Pečate plnili na písomnostiach najčastejšie tri funkcie. Najdôležitejšou bolo (podobne ako dnes u pečiatok) identifikačná a overovacia funkcia vydavateľa, ktorá mala zásadnú úlohu na posúdení legitimity vydavateľa a pravosti písomnosti. Pečať totiž znamenala zabezpečenie platnosti a právoplatností písomného dokumentu. Jednou z najrozšírenejších funkcií bola aj uzatváracia funkcia v prípade listov, pričom v takom prípade v sebe zahŕňala všetky spomenuté funkcie. A hoci už mnohé písomnosti stratili na právnej sile a záväznosti, pečate sú aj naďalej jedným z najvýznamnejších prameňov pre historikov a ich výskumy.

Bratislava - typarium
Typarium Bratislavy dodávalo jej písomnostiam právnu vážnosť. Zdroj: bratislavaslovakia.com

Kto mohol vlastniť pečať?

Na rozdiel od erbov, ktoré podliehali určitým pravidlám (ako dedenie, nezameniteľnosť, nemeniteľnosť a pod.), pečatiť mohli širšie spoločenské vrstvy bez akýchkoľvek regulácií. Vlastníctvo pečatí bolo veľmi rozšírené. Z právnických osôb spomeňme inštitúcie kráľovskej správy a regionálnej správy ako stolice, mestá, mestečká, obce, cirkevné inštitúcie a napríklad aj cechy. V prípade fyzických osôb to nebol len panovník, krajinskí funkcionári či aristokracia. Svoje pečate mala nižšia i stredná šľachta, duchovenstvo, mešťania i bohatší obyvatelia zemepanských miest a dedín. Skrátka, pečaťami disponovali široké vrstvy súkromných osôb. Bohatší remeselníci si pečaťami značili spočiatku aj svoje tovary. Pečate nešľachtického obyvateľstva dnes nachádzame najmä na písomnosti ako napr. sobášne zmluvy, kvitancie, testamenty a obecné protokoly a účty, na ktorých vystupovali v úlohách svedkov či vydavateľov.

Devín - pečate
Vľavo je pečať šľachtická s korunkou, vpravo je meštianska s točenicou. Zdroj: NOeLA

Čo zobrazovali pečate?

V zásade veda o pečatidlách a pečatiach (sfragistika) rozlišuje niekoľko typov pečatí podľa obrazu v pečatnom poli. Sú to nápisové, erbové s erbom inštitúcie alebo rodovým erbom, ktoré v prípade pečate nadobúdali osobný charakter, mohli ich mierne pozmeniť a rozšíriť aj o rádové insígnie, ďalej portrétne a obrazové. Osobitou kategóriou sú tzv. pozývacie, ktoré plnili úlohu odznaku ako akejsi legitimácie používanej najmä v súdnej praxi. V rámci obrazových pečatných obrazov znázorňovali architektonické, topografické, rastlinné a živočíšne motívy či výjavy, nástroje, remeselnícke výrobky ale aj mytologické tvory. Cestu si sem našli aj hagiografické motívy, akými sú biblické výjavy, náboženské symboly, anjeli a svätci s ich atribútmi, ktoré sa tradične pripisujú tomu-ktorému svätcovi. A teraz prejdime k výstave, ktorá mapuje práve hagiografické motívy.

Pečať (18. stor.) / ilustračný obrázok
Pečať notára Antona Bumma z roku 1761, (Sign.: HStAS C 3 Bü 4153 Qu. 3) Zdroj: www.landesarchiv-bw.de

Hagiografické motívy v pečatiach sú témou výstavy

V stredoveku, v čase rozkvetu heraldiky a všeobecného používania erbov, prežívala jeden zo svojich vrcholov aj úcta k svätým. Svätci sa zobrazovali v nespočetných výtvarných, maliarskych, sochárskych či zlatníckych dielach. Keďže skutočnú ľudskú podobu svätcov nik nepoznal, umelci ich odlišovali pridávaním atribútov – predmetov, ktorými sa navzájom odlišovali. Napríklad k postave apoštola Petra sa pridávali kľúče, k postave svätej Kataríny Alexandrijskej zlomené koleso, k postave svätého Antona Pustovníka zvon. Špecifické zobrazenia svätých sa zachovali v historických pečatiach rôznych cirkevných právnických alebo fyzických osôb. Tvoria neodmysliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Pečať s vyobrazením Najsv. Trojice. / Pečate / Štátny archív Bratislava
Pečať s vyobrazením Najsv. Trojice. Foto: Univerzitná knižnica v Bratislave

Štátny archív v Bratislave odhaľuje bohatstvo zo svojich fondov

Výstava z dielne Štátneho archívu v Bratislave, ako sme avizovali v aktuálnom prehľade Kam za kultúrou, približuje najznámejších svätcov a svätice zachytených v unikátnych sfragistických prameňoch – pečatiach. Poukazuje pritom na špecifiká ich ikonografie v rôznych obdobiach, ale i na rôznych územiach v rámci Slovenska.

Zvečnení vo vosku: takmer všetci svätci na pečatiach
Pohľad na výstavu Zvečnení vo vosku: takmer všetci svätci na pečatiach. Foto: Silvia Mária Petrovits

Výstava zároveň pripomína význam digitalizácie archívneho dedičstva Slovenskej republiky, vďaka ktorej sa novým spôsobom odhaľuje jeho bohatstvo a mnohostranné využitie či už pre diplomatiku, sfragistiku, heraldiku, ikonografiu, cirkevné dejiny, toponomastiku alebo dejiny umenia. Ostatne, úloha evidovania a digitalizácie pečatidiel a jeho obrazov – pečatí slovenským archívom vyplýva zo zákona.

Čo sa dozviete na výstave Zvečnení do vosku – (Takmer) všetci svätí v pečatiach?

Autorsky sa pod výstavu podpísali Lenka Pavlíková, Bálint Bartalos a Ladislav Vrtel. Ladislav Vrtel si  na Nový rok z rúk prezidentky SR Zuzany Čaputovej prevzal prestížne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky, najmä v oblasti heraldiky.

Zvečnení vo vosku: takmer všetci svätci na pečatiach / pečate
Panelovú výstavu dopĺňajú vitríny s typáriámi (pečatidlami) zo zbierky Štátneho archívu. Foto: Silvia Mária Petrovits

Výstavu skomponovali do podoby panelovej výstavy s niekoľkými výstavnými skriňami, v ktorých prezentujú kovové pečatidlá zo Zbierky pečatidiel a pečiatok Štátneho archívu v Bratislave a niekoľko farských matrík s pečaťami cirkevných inštitúcií – farností.

Zvečnení vo vosku: takmer všetci svätci na pečatiach / pečate a pečatidlá
Pohľad do jednej z vitrín výstavy Zvečnení vo vosku: takmer všetci svätci na pečatiach. Foto: Silvia Mária Petrovits
Zvečnení vo vosku: takmer všetci svätci na pečatiach / pečate
Foto: Silvia Mária Petrovits

Výstava nezachytáva všetkých svätcov, no napriek tomu musím pochváliť výber tvorcov. Výber je reprezentatívny, pestrý a veľmi zaujímavý. Na jednotlivých výstavných paneloch sa dozviete nielen to, podľa akých atribútov na malej pečati môžete identifikovať toho-ktorého svätca či sväticu. Spoznáte aj životné príbehy svätcov, ktoré autori výstavy podávajú čitateľným štýlom. Dozviete sa aj to, aké má atribúty a napríklad čoho je patrónom. Texty bohato sprevádzajú digitalizované ukážky pečatí s vyobrazením konkrétneho svätca naprieč stáročiami z fondov Štátneho archívu v Bratislave. Zistíte tiež, ktorý vlastník mal na svojich pečatiach vyobrazených svätcov.

Ak je sfragistika pre vás tým pravým orechovým, pozrieť si ju môžete denne do 10.2.2023 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave na Michalskej ulici.

Foto: Silvia Mária Petrovitsová, Štátny archív v Bratislave, Univerzitná knižnica, NOeLA

Zdroj: Štátny archív v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave

Hrad Červený Kameň
Community Culture Koncerty News Podujatia PR

Dožinky na hrade Červený Kameň

Víkend 30. 9. – 1. 10. bude v SNM-Múzeu Červený Kameň patriť „zberu kultúrnej úrody“ – novému podujatiu s názvom Dožinky. Prezradíme, na čo sa môžete tešiť…

Read More
Dominika Kováčiková / 1. miesto / Maľba 2023
Culture News Odporúčame Podujatia PR Výtvarné umenie

Najlepší mladí maliari tohto roka sú známi. Odborná porota vybrala víťazky súťaže Maľba 2023

Najlepší mladí maliari tohto roka sú známi. Odborná porota vybrala víťazky súťaže Maľba 2023.

Read More
Pro musica nostra Nitriensis 2023
Culture Festivaly Hudba Koncerty News PR

Už o pár dní štartuje jesenná Pro musica nostra po piatykrát v Nitrianskom kraji

Už 1. októbra štartuje jesenná edícia festivalov Pro musica nostra. Po piatykrát ovládne historické lokality aj v Nitrianskom kraji.

Read More
Translate »