Autor Kristína Gotthardt

SZ Technik STU
Hudba News Odporúčame PR

Zaspievajme si: Jedinečná Výučbová knižnica pre zbory z dielne SZ Technik STU

Spevácky zbor Technik STU prišiel s nápadom ako urýchliť proces naštudovania slovenského zborového repertoáru. Vyžiadala si ho covidová éra a aj v praxi sa osvedčil veľký prínos nahrávok skladieb slovenského zborového repertoáru v duchu hesla „#Zaspievajme si“. Hoci sú prvotnou cieľovkou tohto projektu domáce i zahraničné zbory, zboroví speváci a dirigenti, príťažlivým je projekt Výučbovej […]

Read More
Translate »